Kontakt

Kontaktná adresa:

GIL Slovakia, s.r.o.

Ľ. Štúra 9088/3

940 01 Nové Zámky     

Slovenská Republika

 

Fakturačné údaje:

GIL Slovakia, s.r.o.

Ľ. Štúra 9088/3

940 01 Nové Zámky     

Slovenská Republika

IČO: 47 586 672 

DIČ: 2023965284

IČ DPH: SK2023965284

 

 

Bankové spojenie:

VÚB – Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN:                     SK9002000000003225965157

SWIFT:                   SUBASKBX

 

Kontakt:

E_mail:                  info@gil-slovakia.sk

Mobil:                    +421 948 238 217